Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Rodzin ``Zdrowie Psychiczne`` - Przez ponad 20 lat aktywności nasi członkowie i sympatycy pomogli przeszło 1000 osobom

Najważniejsze cele Stowarzyszenia to:

  • Organizowanie życia klubowego oraz sieci wzajemnego wsparcia dla naszych pacjentów, członków i sympatyków
  • Rozwijanie różnorodnych form pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także ich rodzin i opiekunów
  • Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych, które przeznaczamy przede wszystkim na tworzenie miejsc pracy chronionej, mieszkań chronionych i hosteli
  • Propagowanie idei Stowarzyszenia oraz pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

 

Środki finansowe na prowadzenie działalności pozyskujemy z: dotacji celowych instytucji publicznych, grantów, darowizn od sponsorów, oraz składek członkowskich

Stowarzyszenie działa od 1985 roku, osobowość prawną i rejestrację uzyskało w 1990 roku. Stowarzyszenie jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorujących Psychicznie RODZINY oraz Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego

Ponadto prowadzimy szereg działań na rzecz pożytku publicznego.

Nieodpłatna działalność w tym zakresie polega na:

 

1. Promocji zdrowia psychicznego
2. Rozwoju rozmaitych form działalności w zakresie lecznictwa chorób psychicznych
3. Pogłębianiu więzi uczuciowej i społecznej w rodzinach
4. Rozwoju szerokiej pomocy członkom Stowarzyszenia oraz osobom po kryzysie psychicznym
5. Tworzeniu miejsc pracy chronionej dla osób dotkniętych chorobą psychiczną w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia
6. Tworzeniu mieszkań chronionych dla osób chorych psychicznie pozbawionych opieki rodzicielskiej i możliwości posiadania własnego mieszkania.

7. Promocja gospodarki społecznej

8. Promocja turystki i zdrowego stylu życia.

Ponadto w oparciu o granty i dofinansowania do instytucji publicznych, realizujemy zadania zlecone przez Gminę.

 

Nasza działalność odpłatna pożytku publicznego polega na prowadzeniu:
1. Zakładu Aktywności Zawodowej
2. Kursów terapii rodzin

Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne w Krakowie jest jedną z pierwszych w Polsce organizacji pozarządowych założonych przez rodziny osób zmagających się z kryzysem zdrowia psychicznego. Początkowo była to działalność samopomocowa klubu rodzin. Przez lata funkcjonowania Stowarzyszenie rozwijało różne formy wsparcia dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin.

Stowarzyszenie prowadzi mieszkania chronione i grupy wsparcia dla rodzin. Tworzy miejsca pracy dla osób chorujących psychicznie (zakład aktywności zawodowej U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja), realizuje programy aktywizacji społeczno-zawodowej oraz szkolenia zawodowe. Jest instytucją szkoleniową wpisaną do RIS pod nr 2.12/00227/2014 i Agencją zatrudnienia wpisana do KRAZ pod nr 14759.

Stowarzyszenie organizuje wyjazdy integracyjne i warsztaty edukacyjne dla rodzin, jest wydawcą czasopisma środowisk działających na rzecz osób chorujących psychicznie Dla Nas, które bezpłatnie rozsyła do podmiotów w całej Polsce. W latach 2007-2018 wydawało Czasopismo RODZINY, które nadal jest do pobrania na http://www.rodziny.info/pismo

Stowarzyszenie działa od 1985 roku, osobowość prawną i rejestrację uzyskało w 1990 roku. Stowarzyszenie jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorujących Psychicznie RODZINY, jest sygnatariuszem założycielem Małopolskiego Paktu na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej (2008 rok) oraz Członkiem Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządowymi.
Wspieramy też osoby potrzebujące z lokalnej społeczności m.in. w obszarze pomocy żywnościowej.

KONTAKT

 

Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”
Ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków

e-mail: stowarzyszenie@rodziny.info

 

 

Dyżury telefoniczny  Stowarzyszenia:
czwartek godz. 11-12
pod numerem (012) 266 11 02

 

 

Konto bankowe w Banku Pekao S.A. I Oddział Kraków
nr rachunku 77 12401431 1111 0010 0127 5314

Pensjonat U Pana Cogito, widok z lotu ptaka, widoczny budynek główny, weranda i namioty w ogródku restauracyjnym
Skip to content